Twój sukces

O Condair Systems

 

Twój sukces dzięki naszym systemom nawilżania powietrza: Do wszystkich zastosowań w obiektach przemysłowych i biurowych oferujemy indywidualnie dobierane rozwiązania w zakresie właściwego nawilżania powietrza bezpośrednio w pomieszczeniu.

Jedyny w swoim rodzaju pakiet DRAABE Full-Service zapewnia naszym klientom niezmiennie wysoki poziom higieny i bezpieczeństwa z długowieczną gwarancją.

Nasze bezpośrednie nawilżacze powietrza pasują do każdego budynku, mogą być również stosowane strefowo lub na pojedynczych piętrach.

Systemy DRAABE zostały sprawdzone pod kątem zgodności ze stanem techniki określonym w normie VDI 6022 strona 6.

Nawilżanie powietrza bezpośrednio w pomieszczeniu

Image Map
dotknij, aby poznać szczegóły

Nebulizator na korytarzu

Zapewnienie zdrowego klimatu w przyległych pomieszczeniach biurowych i roboczych.

Biuro

Zapobieganie problemom zdrowotnym, zwiększanie wydajności i motywacji.

Duże pomieszczenia biurowe

Ochrona dróg oddechowych, głosu, oczu i skóry. Zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich i stworzenie prozdrowotnego klimatu.

Sala konferencyjna

Stworzenie orzeźwiającego i stymulującego do pracy klimatu w pomieszczeniu, ochrona głosu i obrona przed infekcjami wirusowymi.

Wystawa sztuki

Utrzymuje wartość poprzez ochronę eksponatów przed pęknięciami, złamaniami, kurczeniem się i zwiększonym zatrzymywaniem kurzu.

Laboratorium

Zapewnienie kontrolowanych warunków laboratoryjnych, ochrona przed elektrostatyką i zagrożeniami dla zdrowia.

Magazyn

Zapewnienie znormalizowanych warunków produkcji, ochrona przed uszkodzeniami i suszenie materiału.

Produkcja

Ochrona przed elektrostatyką, zniekształceniem materiału, uszkodzeniami, wahaniami jakości i zatrzymaniem maszyny.

Centrala komputerowa

Ochrona przed elektrostatyką, dodatkowe chłodzenie pomieszczenia i wiązanie kurzu.

Recykling

Wiązanie pyłów i mikrocząsteczek, chłodzenie powietrza w pomieszczeniach, ochrona zdrowia pracowników.

Aktualności

Aktualne projekty