Elektrostatyka i nawilżanie powietrza


Elektrostatyka i nawilżanie powietrza

Bezpośredni kontakt: kompetentnie, szybko i osobiście!

 

Condair Systems 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Piotr Ciesielski

Ul. Langiewicza 28/2 
70 – 263 Szczecin 
Poland

Kontakt: 
peter.ciesielski@condair.com
Mobil: +48 606 981 409
Faks: +48 43 841 7030


Nawilżanie powietrza w przemyśle elektronicznym


Wyższa jakość i niższe koszty


Optymalna wilgotność powietrza zabezpiecza przed elektrostatyką


Dbanie o równomierną, optymalną wilgotność powietrza stanowi efektywne działanie podczas eliminacji elektrostatyki w działaniach produkcyjnych. Przy optymalnej, względnej wilgotności powietrza na poziomie 50-55% przewodność powietrza i powierzchni materiałów jest na tyle podwyższona, że bez trudu umożliwia odprowadzanie ładunków elektrycznych. Zabezpieczenia elektrostatyczne są konieczne do tego, aby działania wykonawcze oraz produkcyjne przebiegały bez poważnych problemów. Szczególnie obecnie, gdy budowa stosowanych podzespołów (zwłaszcza składających się z materiałów będących zarazem półprzewodnikami) staje się coraz bardziej skomplikowana, a co za tym idzie, nowocześniejsza.

Ładunki statyczne mogą w różnych obszarach wykonawczych i produkcyjnych prowadzić do poważnych szkód, obniżania jakości i podwyższania kosztów. Problemy z elektrostatyką dają się we znaki szczególnie w przemyśle elektronicznym. Nie lepiej jest także przy obróbce papieru, tworzyw sztucznych, tekstyliów, opakowań i produktów farmaceutycznych. Coważne, do oddziaływania między materiałami często dochodzi z powodu działania człowieka i na dodatek zupełnie niezamierzonego.

Zabezpieczenie elektrostatyczne stanowiska pracy jest konieczne dla zachowania właściwej ochrony pracowników, jak i stosowanego sprzętu. Wyładowania elektrostatyczne mogą pojawić się nagle, uszkadzając w ten sposób podzespoły, a tym samym zaważyć na poprawności prowadzonych na ich podstawie badań i obserwacji. Niewłaściwa wilgotność powietrza i brak zabezpieczeń w pomieszczeniu uszkadza komponenty elektryczne, obniżając w ten sposób ich jakość – co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 

Dlaczego wilgotność powietrza działa ochronnie?Im niższa wilgotność powietrza w pomieszczeniu, tym większe wyładowania elektryczne. Powszechna opinia, że wilgotne powietrze lepiej przewodzi ładunki elektryczne, nie znajduje tu uzasadnienia i zdecydowanie nie należy jej powielać. Dlaczego? Wilgotne powietrze przyczepia się do jonów, przez co stają się one cięższe i przestają się poruszać w polu elektrycznym. Przy optymalnej względnej wilgotności powietrza na poziomie 50–55% przewodność powietrza i powierzchni materiałów jest na tyle podwyższona, że umożliwia bez trudu odprowadzanie ładunków elektrycznych.
Nieodpowiednia wilgotność powietrza może występować w ciągu całego roku, jednak najtrudniej poradzić sobie z nią w miesiącach grzewczych. Z chwilą, gdy zimne powietrze przedostaje się do wnętrza, zostaje ogrzane, a jego wilgotność względna diametralnie się obniża. Podobnie w przypadku, gdy wilgotność powietrza na zewnątrz jest bardzo wysoka, np.
podczas mgły.

Szybki przepływ wyładowań przy wysokiej wilgotności powietrza wyjaśnia się tym, że na materiałach tworzy się cienka warstwa wilgoci, która czyni powierzchnię na tyle przewodzącą, że nie dochodzi do niebezpiecznego nagromadzenia się ładunków. Komponenty i podzespoły elektroniczne zostają w ten sposób zabezpieczone przed awariami półprzewodników i związanymi z tym późniejszymi skutkami. Materiały takie jak papier, folie oraz włókna tekstylne nie przyklejają się do siebie i tym samym nie zakłócając biegu maszyny. W związku z tym, że naładowane elektrostatycznie powierzchnie posiadają do tego podwyższoną zdolność przyciągania pyłu, natomiast stała i optymalna wilgotność powietrza pozwala dodatkowo zmniejszyć ilość osadu złożonego z cząsteczek pyłu. Tego typu niebezpieczeństwa mogą wynikać także z działania samych maszyn, zwłaszcza podczas procesów, w których dochodzi do tarcia materiału o materiał, jak walcowanie, toczenie czy powlekanie.

 

Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

W wielu obszarach produkcji przemysłu elektronicznego niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne (ang. electrostatic discharge, w skrócie ESD) stanowią problem w aspekcie zapewniania jakości i niezawodności przygotowywanego produktu końcowego. W produkcji podzespołów elektronicznych lub ich składaniu w moduły oraz systemy może dojść do niewidocznych z zewnątrz zniszczeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi. W elektryczności statycznej ładunki powstają poprzez kontakt, a następnie oddzielenie od siebie dwóch powierzchni. Właśnie z tego względu zabezpieczenia elektrostatyczne są tak istotne we wspomnianych gałęziach przemysłu. Przykładowo: 100 V wystarczy do usunięcia informacji na magnetycznym nośniku danych, 30 V do uszkodzenia elementu elektronicznego lub poniżej 5 V do uszkodzenia wrażliwych elementów konstrukcyjnych, przy czy tu do uszkodzenia nie prowadzi ładunek, lecz niekontrolowane wyładowanie. Szczególnie wysokie wymagania odnośnie ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi obowiązują na przykład przy produkcji płytek obwodów drukowanych (produkcja SMT i THT). Nie inaczej jest w przypadku bardzo wrażliwych na tego typu zmiany układów scalonych wykonanych z półprzewodników. Zarówno wyposażenie magazynowe, jak i opakowania transportowe, muszą zapewniać odpowiednie zabezpieczenie tak wrażliwych elementów.Zalecenia: Wilgotność powietrza chroni przed elektrostatyką

Zamów bezpłatny pakiet informacyjny „Nawilżanie powietrza w przemyśle elektronicznym"!