Elektrostatyka i nawilżanie powietrza

Nawilżanie powietrza w przemyśle elektronicznym


Wyższa jakość i niższe koszty


Optymalna wilgotność powietrza chroni przed elektrostatyką


Zadbanie o równomierną, optymalną wilgotność powietrza stanowi efektywne działanie w eliminacji elektrostatyki w działaniach produkcyjnych. Przy optymalnej względnej wilgotności powietrza na poziomie 50%–55% przewodność powietrza i powierzchni materiałów jest na tyle podwyższona, że umożliwia bez trudu odprowadzanie ładunków elektrycznych.

Ładunki statyczne mogą w różnych obszarach wykonawczych i produkcyjnych prowadzić do poważnych szkód, obniżania jakości i podwyższania kosztów. Problemy z elektrostatyką dają się we znaki szczególnie w przemyśle elektronicznym. Nie lepiej jest także przy obróbce papieru, tworzyw sztucznych, tekstyliów, opakowań i produktów farmaceutycznych.

Dlaczego wilgotność powietrza działa ochronnie?


Im niższa wilgotność powietrza w pomieszczeniu tym większe wyładowania elektryczne. Powszechna opinia, że wilgotne powietrze lepiej przewodzi ładunki elektryczne, nie znajduje tu uzasadnienia. Wilgotne powietrze przyczepia się do jonów, przez co stają się one cięższe i przestają się poruszać w polu elektrycznym. Przy optymalnej względnej wilgotności powietrza na poziomie 50%–55% przewodność powietrza i powierzchni materiałów jest na tyle podwyższona, że umożliwia bez trudu odprowadzanie ładunków elektrycznych.

Szybki przepływ wyładowań przy wysokiej wilgotności powietrza wyjaśnia się tym, że na materiałach tworzy się cienka warstwa wilgoci, która czyni powierzchnię na tyle przewodzącą, że nie dochodzi do niebezpiecznego nagromadzenia się ładunków. Komponenty i podzespoły elektroniczne są w ten sposób zabezpieczone przed awariami półprzewodników i związanymi z tym późniejszymi skutkami. Materiały, takie jak papier, folie, włókna tekstylne nie przyklejają się do siebie, nie zakłócając biegu maszyny. W związku z tym, że naładowane elektrostatycznie powierzchnie posiadają do tego podwyższoną zdolność przyciągania pyłu, stała i optymalna wilgotność powietrza pozwala dodatkowo zmniejszyć ilość osadu złożonego z cząsteczek pyłu.

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)


W wielu obszarach produkcji przemysłu elektronicznego niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne (ang. electrostatic discharge, ESD) stanowią problem w aspekcie zapewniania jakości i niezawodności produktu końcowego. W produkcji podzespołów elektronicznych lub ich składaniu w moduły i systemy może dojść do niewidocznych z zewnątrz zniszczeń z powodu wyładowania elektrostatycznego. W elektryczności statycznej ładunki powstają poprzez kontakt, a następnie oddzielenie od siebie dwóch powierzchni.

Przykładowo 100 V wystarczy do usunięcia informacji na magnetycznym nośniku danych, 30 V do uszkodzenia elementu elektronicznego lub poniżej 5 V do uszkodzenia wrażliwych elementów konstrukcyjnych, przy czy tu do uszkodzenia nie prowadzi ładunek, lecz niekontrolowane wyładowanie. Szczególnie wysokie wymagania odnośnie ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi obowiązują na przykład przy produkcji płytek obwodów drukowanych (produkcja SMT i THT). Także podczas transportu i składowania tych elementów właściwa ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi odgrywa kluczową rolę. Zarówno wyposażenie magazynowe, jak i opakowania transportowe muszą zapewniać odpowiednią ochronę wrażliwych elementów.
Zalecenia: Wilgotność powietrza chroni przed elektrostatyką

Nawilżanie powietrza w przemyśle elektronicznym

Nawilżanie powietrza w przemyśle elektronicznym chroni przed elektrostatyką i osadzaniem się pyłów.

Czytaj dale

Nawilżanie powietrza w przemyśle samochodowym

W przemyśle samochodowym optymalna wilgotność pozwala zachowywać najwyższe standardy i jakość.

Czytaj dale

Nawilżanie powietrza w laboratorium i pomieszczeniach sterylnych

W pomieszczeniu sterylnym nawilżanie powietrza musi zapewniać ochronę przed elektrostatyką.

Czytaj dale

Klienci referencyjni

Niektórzy klienci, którzy wybrali nasze produkty.

Czytaj dale