Referencje/Najlepsze praktyki

W jaki sposób można wdrożyć dodatkowe nawilżanie powietrza w nowych lub istniejących budynkach i jakie doświadczenia mają z tym użytkownicy budynków? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym rozdziale. Pokazujemy drogi prowadzące do bezpośredniego nawilżania pomieszczeń i przedstawiamy cele do osiągnięcia w zakresie profilaktyki, zdrowia i zadowolenia pracowników. Przykłady najlepszych praktyk przedstawiane są z różnych perspektyw: Można tu przeczytać, co na temat nawilżania powietrza sądzą kierownictwo firmy, zespół zarządzania sprawami technicznymi, BHP, lekarze zakładowi i pracownicy. Nasze najlepsze praktyki pokazują różne możliwości w wielu różnych obszarach zastosowań - od biur na planie otwartym po laboratoria i przemysł.

 

Health and humidification Symptoms Healthy buildings Costs/Benefits References/Best Practice FaQ