Nawilżanie powietrza w laboratorium i 
pomieszczeniach sterylnych

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nawilżanie powietrza w pomieszczeniach sterylnych i laboratoriach

Optymalne nawilżanie powietrza w pomieszczeniach sterylnych i w laboratorium zapobiega tworzeniu się ładunków elektrostatycznych i zapewnia przez to utrzymywanie stałych standardów podczas procesu produkcyjnego. Spośród licznych obszarów zastosowania nawilżania powietrza wymienić trzeba produkcję półprzewodników, badania medyczne, przemysł farmaceutyczny, nauki biologiczne i nanotechnologię.

Sterylne powietrze

W sklasyfikowanych pomieszczeniach sterylnych i wrażliwych laboratoriach ochrona przed zanieczyszczeniami ma najwyższy priorytet. W związku z tym nawilżanie powietrza musi spełniać szczególne wymagania: Woda używana do nawilżania powietrza musi być bezwzględnie wolna od wszelkich minerałów i innych cząstek. Tylko poprzez wielostopniowe uzdatnianie i specjalnie opracowane systemy

kontroli wody wodociągowej można zagwarantować idealne nawilżanie powietrza w pomieszczeniach sterylnych i laboratoriach.

Elektrostatyka (ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi)

Zbyt mała wilgotność powietrza zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych, a następnie związanych z tym uszkodzeń elementów i urządzeń. Zapewnienie całorocznej optymalnej wilgotności powietrza to jeden z najbardziej skutecznych środków ochrony elektrostatycznej (ESD) w pomieszczeniach sterylnych i laboratoriach. Przy względnej wilgotności powietrza na poziomie 40%–50% przewodność powietrza i powierzchni materiałów jest na tyle podwyższona, że umożliwia bez trudu odprowadzanie ładunków elektrycznych. 

Lepsze warunki pracy

Dzięki nawilżaniu powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych poprawiają się również warunki pracy pracowników.  W komfortowym klimacie pomieszczenia znikają typowe dolegliwości związane ze zbyt suchym powietrzem, wysychanie śluzówki, schorzenia dróg oddechowych i inne dolegliwości.

Luftbefeuchtung im Reinraum

„Jesteśmy zachwyceni dokładnością techniki pomiarowej i regulacyjnej DRAABE.”

Jürgen Janda (pośrodku), kierownik ds. technicznych.
Zollner Elektronik AG
   

Bezpośredni kontakt: kompetentnie, szybko i osobiście!

 

Condair Systems 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Piotr Ciesielski

Kontakt: 
peter.ciesielski@condair.com
Mobil: +48 606 981 409
Faks: +48 43 841 7030

Zalecenia: Nawilżanie powietrza w pomieszczeniach sterylnych