Uzdatnianie wody

Co to jest uzdatnianie wody?

W kilku prostych słowach, uzdatnianie to poprawianie jakości wody poprzez oczyszczanie. Za sprawą tego procesu możliwe staje się jej wykorzystanie do celów komunalnych, przemysłowych, medycznych lub farmaceutycznych. Pozbywanie się zanieczyszczeń ułatwia dostosowanie właściwości fizykochemicznych wody do tego, aby odpowiadała potrzebom oraz wymaganiom danego sektora.
W wodzie znajdują się zarówno substancje naturalne, jak i zanieczyszczenia pochodzące z działalności człowieka. Ich obecność nierzadko bywa szkodliwa dla naszego zdrowia oraz środowiska. Podczas sprawdzania jakości najczęściej bierze się pod uwagę takie parametry, jak twardość, obecność mikroorganizmów oraz zawartość żelaza, azotanów
i innych substancji. Właśnie z tego względu konieczne jest jej uzdatnianie w sposób, który zapewnia czystość, a także pozwala na efektywne wykorzystanie w życiu prywatnym, podczas prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
przy korzystaniu z nawilżaczy powietrza.

Metody uzdatniania wody 

W zależności od sposobu wykorzystania istnieje kilka metod uzdatniania. Mają na celu usunięcie określonych rodzajów zanieczyszczeń, doprowadzenie do zmiękczenia wody lub poprawę jej walorów smakowych i zapachowych. 


Do najczęściej stosowanych należą: 
- odwrócona osmoza, 
- chlorowanie, 
- ozonowanie, 
- wymiana jonowa, 
- utlenianie chemiczne, 
- filtrowanie (mechaniczne, węglowe, odżelaziacze, odmanganiacze). 

Uzdatnianie wody z Condair Systems 

Condair Systems pozwala na uzyskanie krystalicznie czystej wody, wykorzystywanej następnie w nowoczesnych systemach nawilżania powietrza montowanych w budynkach mieszkalnych, biurowych oraz przemysłowych. Do proponowanych przez nas rozwiązań należą ergonomiczne systemy uzdatniania, które zapewniają higieniczne działanie nawilżaczy powietrza, zwiększając jednocześnie ich wydajność oraz bezawaryjność. Prezentowane tu produkty umożliwiają niemal zupełne pozbycie się mikroskopijnych zanieczyszczeń, zarazków oraz bakterii, a zarazem całkowite zdemineralizowanie wody.

Uzdatnianie wody DRAABE

 • Do wszystkich systemów nawilżania powietrza ML
 • Zainstalowane na stałe uzdatnianie wody 
 • Możliwość zawierania indywidualnych umów konserwacyjnych z serwisem na miejscu u klienta
 • Wydajność nawilżania systemu maks. 750 kg/h 

PerPur

2-in-1 DRAABE DuoPur

DRAABE DuoPur łączy funkcje systemu uzdatniania wody oraz systemu wysokociśnieniowego zapewniając maksymalną wydajność 80 l na godzinę.

Więcej o DuoPurPerPur

System uzdatniania wody PerPur

System uzdatniania wody DRAABE dostarcza idealnie oczyszczoną wodę, zapewniającą bezusterkowe i w 100% higieniczne działanie nawilżania powietrza. 

Więcej o PerPurHighPur

3-in-1 DRAABE TrePur

Oprócz funkcji uzdatniania wody i pracy pod wysokim ciśnieniem DRAABE  rePur zawiera również syntezę  rzewodnościową do pełnej demineralizacji i pracy w pomieszczeniach wymagających 100%-towej sterylności.

Więcej o TrePur

HighPur

System wysokociśnieniowy HighPur

DRAABE HighPur pod ciśnieniem 75 barów wytwarza pulsujący przepływ wody, umożliwiający  ozpylanie mikroskopijnych cząstek wody.

Więcej o HighPur

SynPur

Synteza przewodnościowa SynPur

Opcjonalny moduł SynPur całkowicie demineralizuje wodę doprowadzaną do instalacji wrażliwych na czystość wody.

Więcej o SynPur

Uzdatnianie wody ML

 • Do wszystkich systemów nawilżania powietrza ML
 • Zainstalowane na stałe uzdatnianie wody 
 • Możliwość zawierania indywidualnych umów konserwacyjnych z serwisem na miejscu u klienta
 • Wydajność nawilżania systemu maks. 750 kg/h 

MLP RO

MLP RO

MLP RO mieści na jednej ramie uzdatnianie wody i pompę wysokociśnieniową i może współpracować z wszystkimi nawilżaczami powietrza ML.

Więcej o MLP RO

Co zapewniamy

Bezwzględna higiena w nawilżaniu powietrza DRAABE

 • Bezwzględna higiena


Elastyczność nawilżania powietrza DRAABE

 • Elastyczność


Oszczędność energii z nawilżaniem powietrza DRAABE

 • Oszczędność energii


Trwałość dzięki koncepcji DRAABE

 • Trwałość