Nawilżanie powietrza i drewna

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nawilżanie powietrza w obróbce drewna

Drewno jest naturalnym materiałem, które nawet po ścięciu drzewa jeszcze długo „żyje”. Zbyt suche powietrze podczas składowania i procesu obróbki drewna powoduje odprowadzanie wilgoci z drewna. Bez dodatkowego nawilżania powietrza dochodzi do odkształcania, wypaczania, tworzenia się nierówności i pęknięć na powierzchni. Może dochodzić do rozchodzenia się narożników ram i połączeń okleiny:

Gwarancja jakości

Wilgotność powietrza stanowi procentowy udział wody w drewnie i jest ważną wielkością w obróbce drewna. Daje ona informację o technologicznych i mechanicznych właściwościach drewna. Drewno jest higroskopijne, a więc reaguje na wahania wilgotności powietrza: gdy wilgotność powietrza spada, spada również wilgotność drewna. Jest więc stała zależność między wilgotnością powietrza a wilgotnością drewna, nazywa się ją równowagą higroskopijną drewna. Ta wilgotność równowagowa nie jest spontaniczna, tylko wymaga w zależności od grubości drewna pewnego czasu. Dodatkowe nawilżanie powietrza jest więc ważnym czynnikiem przy obróbce drewna, zapewniającym bezproblemową produkcję. Dzięki zapewnieniu całorocznej optymalnej wilgotności powietrza nie dochodzi do odkształceń, wypaczeń ani pęknięć powierzchniowych, a także rozchodzenia się, wzgl. odchodzenia połączeń i narożników ram.

Lakierowanie i klejenie

Gdy w lakierni stosowane są lakiery wodorozcieńczalne, nawilżanie powietrza zmniejsza problemy związane z przywieraniem. Także przy zbyt małej lub zmiennej wilgotności powietrza może dochodzić do nierównomiernego lub zbyt szybkiego schnięcia, co z kolei niekorzystnie wpływa na jakość powierzchni. Dzięki zapewnieniu stałej, optymalnej wilgotności powietrza poprawia się chłonność wielu powierzchni, a także unika się tworzenia pęcherzyków i smug. Zbyt niska wilgotność działa także niekorzystnie na klejenie i laminowanie: Zbyt szybkie schnięcie kleju powoduje ograniczone przywieranie klejonych powierzchni, co później może powodować odklejanie się połączonych materiałów.

Wiązanie cząstek pyłu

Wiązane przez nawilżanie powietrza cząstki pyłu nie unoszą się tak długo w powietrzu. Do powierzchni przykleja się mniejsza ilość pyłu, dzięki czemu pozostają one dłużej czyste. Przy optymalnej i stałej wilgotności powietrza dodatkowo znikają typowe dolegliwości związane ze zbyt suchym powietrzem, wysychanie śluzówki, schorzenia dróg oddechowych i inne dolegliwości.

Zalety nawilżania powietrza w obróbce drewna:

  • Równe powierzchnie i brak pęknięć powierzchniowych w drewnie
  • Połączenia okleiny nie rozchodzą się 
  • Ochrona przed pękaniem ram w narożnikach
  • Drewniane wyposażenie wnętrz nie wypacza się (np. meble, okna, drzwi)
  • Ochrona przed problemami przylegania lakierów wodorozcieńczalnych 
  • Optymalne przyleganie podczas klejenia i laminowania
  • Mniejsze przyciąganie pyłu do powierzchni 
Nawilżanie powietrza w obróbce drewna

Optymalna wilgotność powietrza dzięki ML Princess jest dla nas nie do zastąpienia.”

Maciej Sosinski,

Bezpośredni kontakt: kompetentnie, szybko i osobiście!

 

Condair Systems 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Piotr Ciesielski

Kontakt: 
peter.ciesielski@condair.com
Mobil: +48 606 981 409
Faks: +48 43 841 7030

Zalecenia: Nawilżanie powietrza w przemyśle drzewnym