Od wilgotności do nawilżania powietrza

Związek wilgotności powietrza i temperatury


Ilustracja przedstawiająca zastosowanie instalacji wentylacyjnych

Podstawy nawilżania powietrza

Od wilgotności do nawilżania powietrza


Jak powstaje zbyt suche powietrze i na co ono wpływa? Powietrze składa się z wielu gazów. Jednym z nich jest para wodna. Wilgotność powietrza zależy od tego, ile jest w nim pary wodnej.

Względna i bezwzględna wilgotność powietrza


O bezwzględnej wilgotności powietrza mówimy wtedy, gdy opisujemy całkowitą ilość wody w stanie lotnym, zawartą kilogramie powietrza, np. 8 g/kg. W zależności powietrza i wody ważne jest ciągłe dążenie powietrza do pełnego nasycenia się wodą w postaci pary. Tak więc przy ocenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu i definiowaniu optymalnej wartości wilgotności znaczenie ma inna wartość: wilgotność względna!

Wilgotność względna opisuje zawartą w powietrzu ilość wody w stosunku do maksymalnej możliwej do przyjęcia ilości wody. To „procentowe nasycenie“ powietrza parą wodną uwarunkowane jest temperaturą powietrza: gorące powietrze może przyjąć więcej pary wodnej niż zimne.

Wilgotności i temperaturze

Poniższy przykład objaśnia związek między temperaturą a względną wilgotnością powietrza: W pomieszczeniu hermetycznie oddzielonym od dopływu powietrza z zewnątrz, ma ono stałą bezwzględną wilgotność powietrza: Woda nie może być ani pobierana z, ani oddawana do otoczenia. Gdy, przy niezmiennej bezwzględnej wilgotności powietrza wzrośnie temperatura wewnętrzna – np. w wyniku ogrzania powietrza – wilgotność względna spada, ponieważ podgrzane powietrze mogłoby przyjąć więcej pary wodnej niż znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu. Zimą, po otwarciu okien i drzwi w celu przewietrzenia pomieszczenia, powietrze wewnątrz pomieszczenia stanie się jeszcze bardziej suche. Z powodu wyższego ciśnienia pary gorącego, suchego powietrza we wnętrzu, pozostała resztkowa wilgotność wydostaje się poza pomieszczenie. Względna wilgotność powietrza dalej spada. Wyjaśnia to, dlaczego szczególnie zimą powietrze w pomieszczeniach bardzo mocno się wysusza, gdy nie będzie dodatkowo nawilżane.


Praktyczne porady w związku z suchym powietrzem

Zastosowanie instalacji wentylacyjnych


Gdy w budynku jest zainstalowana centralna instalacja wentylacyjna, świeże powietrze z zewnątrz jest bez przerwy zasysane, filtrowane i pod odpowiednią temperaturą doprowadzane do konkretnego pomieszczenia. Kanałami odsysającymi zużyte powietrze odprowadzane jest z pomieszczenia. W ten sposób przez pomieszczenie nieprzerwanie przepływa świeże powietrze. (zob. ilustr. po lewej stronie).

  • Problem: otwarte okno


    W momencie otwarcia okien i świetlików cały system wentylacyjny wypada z równowagi. W połączeniu z bezpośrednim nawilżaniem powietrza nie można uzyskać żądanych parametrów wilgotności powietrza.

Zimne powietrze jest cięższe od ciepłego i dlatego opada na dół. Konsekwencją tego są nieprzyjemne ciągi powietrza w miejscu pracy. Dodatkowo ustabilizowane temperaturowo i nawilżone świeże powietrze doprowadzane z zewnątrz, z powodu wyższego ciśnienia ciepłego powietrza jest szybko wypychane ponownie na zewnątrz. Tym samym część wilgoci doprowadzona wraz ze świeżym powietrzem ucieka z powrotem na zewnątrz jeszcze zanim zdąży rozprowadzić się w pomieszczeniu. Nie można osiągnąć żądanej optymalnej wartości wilgotności powietrza. W konsekwencji instalacja nawilżania powietrza stale się uruchamia, w celu doprowadzenia powietrza w pomieszczeniu do żądanej wilgotności.

Wynik


Eine Direktraum-Luftbefeuchtung erzielt dann optimale Ergebnisse, wenn Fenster und Oberlichter nicht permanent geöffnet sind (Stoßlüftung statt Dauerlüftung).
Zalecenia: Informacje o nawilżaniu powietrza

Nawilżanie powietrza we wszystkich zastosowaniach

DRAABE oferuje indywidualne rozwiązania do wszystkich zastosowań – niezależnie od klimatyzacji.

Czytaj dale

Życiodajna woda

O higienie i niezawodności pracy instalacji w dużym stopniu decyduje jakość wody i plan konserwacji.

Czytaj dale

Nawilżanie powietrza a zdrowie

Dowiedz się więcej na temat wpływu zdrowia, dobrego samopoczucia i wydajności w biurze.

Czytaj dale

Nasz wizja

Pomagamy naszym klientom odnieść sukces – z powodzeniem, odpowiedzialnością, pasją i jasnym celem.

Czytaj dale