Informacje o nawilżaniu powietrza

 Od wilgotności do nawilżania powietrza


Bezpośredni kontakt: kompetentnie, szybko i osobiście!

 

Condair Systems 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Piotr Ciesielski

Ul. Langiewicza 28/2 
70 – 263 Szczecin 
Poland

Kontakt: 
peter.ciesielski@condair.com
Mobil: +48 606 981 409
Faks: +48 43 841 7030


Związek wilgotności powietrza i temperatury
Ilustracja przedstawiająca zastosowanie instalacji wentylacyjnychPodstawy nawilżania powietrza

Od wilgotności do nawilżania powietrza


Jak powstaje zbyt suche powietrze i na co ono wpływa? Powietrze składa się z wielu gazów. Jednym z nich jest para wodna. Wilgotność powietrza zależy od tego, ile jest w nim pary wodnej.

 

Względna i bezwzględna wilgotność powietrza


O bezwzględnej wilgotności powietrza mówimy wtedy, gdy opisujemy całkowitą ilość wody w stanie lotnym, zawartą kilogramie powietrza, np. 8 g/kg. W zależności powietrza i wody ważne jest ciągłe dążenie powietrza do pełnego nasycenia się wodą w postaci pary. Tak więc przy ocenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu i definiowaniu optymalnej wartości wilgotności znaczenie ma inna wartość: wilgotność względna!

Wilgotność wzgl��dna opisuje zawartą w powietrzu ilość wody w stosunku do maksymalnej możliwej do przyjęcia ilości wody. To „procentowe nasycenie“ powietrza parą wodną uwarunkowane jest temperaturą powietrza: gorące powietrze może przyjąć więcej pary wodnej niż zimne.

 

Wilgotności i temperaturze

Poniższy przykład objaśnia związek między temperaturą a względną wilgotnością powietrza: W pomieszczeniu hermetycznie oddzielonym od dopływu powietrza z zewnątrz, ma ono stałą bezwzględną wilgotność powietrza: Woda nie może być ani pobierana z, ani oddawana do otoczenia. Gdy, przy niezmiennej bezwzględnej wilgotności powietrza wzrośnie temperatura wewnętrzna – np. w wyniku ogrzania powietrza – wilgotność względna spada, ponieważ podgrzane powietrze mogłoby przyjąć więcej pary wodnej niż znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu. Zimą, po otwarciu okien i drzwi w celu przewietrzenia pomieszczenia, powietrze wewnątrz pomieszczenia stanie się jeszcze bardziej suche. Z powodu wyższego ciśnienia pary gorącego, suchego powietrza we wnętrzu, pozostała resztkowa wilgotność wydostaje się poza pomieszczenie. Względna wilgotność powietrza dalej spada. Wyjaśnia to, dlaczego szczególnie zimą powietrze w pomieszczeniach bardzo mocno się wysusza, gdy nie będzie dodatkowo nawilżane.

 

Praktyczne porady w związku z suchym powietrzem

 

Zastosowanie instalacji wentylacyjnych


Gdy w budynku jest zainstalowana centralna instalacja wentylacyjna, świeże powietrze z zewnątrz jest bez przerwy zasysane, filtrowane i pod odpowiednią temperaturą doprowadzane do konkretnego pomieszczenia. Kanałami odsysającymi zużyte powietrze odprowadzane jest z pomieszczenia. W ten sposób przez pomieszczenie nieprzerwanie przepływa świeże powietrze. (zob. ilustr. po lewej stronie).

 

  • Problem: otwarte okno


    W momencie otwarcia okien i świetlików cały system wentylacyjny wypada z równowagi. W połączeniu z bezpośrednim nawilżaniem powietrza nie można uzyskać żądanych parametrów wilgotności powietrza.

Zimne powietrze jest cięższe od ciepłego i dlatego opada na dół. Konsekwencją tego są nieprzyjemne ciągi powietrza w miejscu pracy. Dodatkowo ustabilizowane temperaturowo i nawilżone świeże powietrze doprowadzane z zewnątrz, z powodu wyższego ciśnienia ciepłego powietrza jest szybko wypychane ponownie na zewnątrz. Tym samym część wilgoci doprowadzona wraz ze świeżym powietrzem ucieka z powrotem na zewnątrz jeszcze zanim zdąży rozprowadzić się w pomieszczeniu. Nie można osiągnąć żądanej optymalnej wartości wilgotności powietrza. W konsekwencji instalacja nawilżania powietrza stale się uruchamia, w celu doprowadzenia powietrza w pomieszczeniu do żądanej wilgotności.

 

Wynik


Bezpośrednie nawilżanie powietrza w pomieszczeniu zapewnia optymalne rezultaty, gdy okna i świetliki nie są stale otwarte (przerywana wentylacja zamiast ciągłej wentylacji).


Bezpłatna broszura
"Klimat pomieszczenia jako kluczowy czynnik produkcyjny"

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zalecenia: Informacje o nawilżaniu powietrza