Nawilżanie powietrza a 
wiązanie cząstek pyłu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Mniej kurzu i zapachów dzięki nawilżaniu powietrza

W gałęziach przemysłu, w których występuje silne pylenie, systemy nawilżania i oczyszczania powietrza stanowią skuteczny środek w utrzymywaniu wymaganych wartości granicznych, poprawianiu procesów produkcyjnych i ochronie zdrowia pracowników. Mowa tu nie tylko o gromadzącym się wewnątrz pomieszczeń kurzu, ale także zapachu, który powinien zostać właściwie zneutralizowany, aby zapewnić osobom zatrudnionym właściwe warunki do pracy.

Przestrzeganie wartości granicznych

W spalarniach śmieci, kamieniołomach, sortowniach, kruszarniach oraz podobnych zakładach przemysłowych przez cały czas w powietrzu unoszą się duże ilości pyłu oraz kurzu. Maksymalne wartości imisji zostały ustalone w przepisie „Techniczne wytyczne w sprawie utrzymywania czystości w powietrzu” i nie mogą być przekraczane.
Oczyszczanie powietrza z pyłów poprzez jego nawilżanie, na terenach zewnętrznych lub wewnątrz hal zbiórki i segregacji odpadów, jest więc niezbędne. Może przyczynić się do znacznego ograniczenia imisji szkodliwych cząsteczek, właśnie poprzez zastosowanie systemów nawilżania.

Zresztą, to nie jedyne zalety takiego rozwiązania. Oczyszczanie pomieszczeń oraz neutralizowanie zapachów obniża ryzyko eksplozji oraz wybuchu pożaru na terenie zakładu przemysłowego. Do tego znacznie poprawia warunki pracy i widoczność w pomieszczeniu poprzez neutralizację kurzu. To wszystko wpływa z kolei na zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu osób zatrudnionych, co jest wartością najważniejszą. Użycie nawilżaczy wiąże się także z niskimi kosztami ich eksploatacji, przy jednoczesnej wysokiej wydajności systemu oraz łatwości jego montażu. Zastosowany w pomieszczeniu przemysłowym zapewni optymalne warunki do pracy.

Wiązanie cząstek pyłu

Zbyt niska wilgotność sprzyja tworzeniu się pyłu, który następnie unosi się w powietrzu i zagraża osobom znajdującym się w obszarze jego oddziaływania. Istotne jest więc zachowanie odpowiedniego nawilżenia w pomieszczeniach przemysłowych, co umożliwia jednocześnie właściwe jego oczyszczenie ze wszelkich znajdujących się w nim cząsteczek kurzu. Wilgotność powietrza między 40% a 60% zapewnia wiązanie pyłu za pomocą warstwy wody. Po zwiększeniu wilgotności w pomieszczeniu zwiększa się zarazem ciężar nawet najdrobniejszych zanieczyszczeń, w związku z czym opadają one na podłogę. W ten sposób można je łatwo zebrać i pozbyć się ich z pomieszczenia, zapewniając pracownikom optymalne i zarazem bezpieczne warunki do pracy. Odpowiednio wysoka wilgotność powietrza powoduje szybsze oczyszczanie z pyłów i dzięki temu zmniejsza się niebezpieczeństwo wnikania najdrobniejszych cząsteczek do
dróg oddechowych.

Neutralizacja zapachów

W wypadku pyłów zawierających łatwopalne materiały, systemy oczyszczania oraz nawilżania powietrza znacznie obniżają niebezpieczeństwo wybuchu. Oprócz wiązania cząstek zanieczyszczeń nawilżanie pomieszczenia umożliwia również wiązanie cząstek odpowiedzialnych za rozprzestrzeniające się po nim zapachy. W przetwórstwie śmieci, jak również w wielu chemicznych procesach produkcyjnych, neutralizacja zapachów stanowi ważny argument świadczący na korzyść nawilżania i oczyszczania powietrza z pyłów. To bardzo istotna kwestia, która ma wpływ na jakość wykonywanej pracy oraz wizerunek przedsiębiorstwa. Zapachy, których źródłem są odpady, kanały ściekowe lub zawartości magazynów, wymagają skutecznej neutralizacji. Stosowanie proponowanych przez nas systemów nawilżających i oczyszczających również nadaje się do tego typu działań. Dbałość o neutralizację zapachów na terenie zakładu jest niezbędna do tego, aby zapewnić właściwe warunki do pracy panujące w pomieszczeniu przemysłowym.

Zalety nawilżania powietrza a wiązanie cząstek pyłu:

  • Redukcja pylenia i osadzania się pyłu 
  • Przestrzeganie wartości emisji w celu utrzymywania żądanej czystości powietrza (przepisy TA Luft) 
  • Dba o zdrowie pracowników 
  • Poprawa widoczności  
  • Obniżenie ryzyka pożaru i eksplozji 
  • Wiązanie cząstek odpowiadających za zapachy i neutralizacja zapachów 
  • Redukcja zanieczyszczenia drobnymi pyłami
Nawilżanie powietrza a wiązanie cząstek pyłu

„Dzięki DRAABE obniżamy emisję pyłu i chronimy zdrowie.”

Mustafa Paytoncu,

kierownik zakładu

Bezpośredni kontakt: kompetentnie, szybko i osobiście!

 

Condair Systems 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Piotr Ciesielski

Kontakt: 
peter.ciesielski@condair.com
Mobil: +48 606 981 409
Faks: +48 43 841 7030

Zalecenia: Nawilżanie powietrza a wiązanie cząstek pyłu