Mniej kurzu i zapachów dzięki nawilżaniu powietrza

W gałęziach przemysłu, w których występuje silne pylenie, systemy nawilżania powietrza stanowią skuteczny środek w utrzymywaniu wymaganych wartości granicznych, poprawianiu procesów produkcyjnych i ochronie zdrowia pracowników. 

Przestrzeganie wartości granicznych

W spalarniach śmieci, kamieniołomach, sortowniach i kruszarniach przez cały czas w powietrzu unoszą się duże ilości pyłu. Maksymalne wartości imisji zostały ustalone w przepisie „Techniczne wytyczne w sprawie utrzymywania czystości w powietrzu” (TA Luft) i nie mogą one być przekraczane. Dzięki nawilżaniu powietrza na terenach zewnętrznych lub wewnątrz hal zbiórki i segregacji odpadów można znacznie ograniczyć imisję pyłów.

Wiązanie cząstek pyłu i neutralizacja zapachów

Zbyt niska wilgotność powietrza sprzyja tworzeniu się pyłu, który unosi się w powietrzu. Wilgotność powietrza między 40% a 60% zapewnia wiązanie pyłu w powietrzu za pomocą warstwy wody. Po zwiększeniu wilgotności powietrza zwiększa się ciężar cząstek pyłu, w związku z czym opadają one na podłogę i można je łatwo zebrać. Odpowiednio wysoka wilgotność powietrza powoduje szybsze oczyszczanie powietrza z pyłów i dzięki temu zmniejsza niebezpieczeństwo wnikania najdrobniejszych cz��stek do dróg oddechowych. W wypadku pyłów zawierających łatwopalne materiały, systemy nawilżania powietrza obniżają niebezpieczeństwo wybuchu. Oprócz wiązania cząstek pyłu nawilżanie powietrza wiąże również cząstki odpowiedzialne za zapachy. W przetwórstwie śmieci, jak również w wielu chemicznych procesach produkcyjnych neutralizacja zapachów stanowi ważny argument świadczący na korzyść nawilżania powietrza.

Zalety nawilżania powietrza a wiązanie cząstek pyłu:

  • Redukcja pylenia i osadzania się pyłu 
  • Przestrzeganie wartości emisji w celu utrzymywania żądanej czystości powietrza (przepisy TA Luft) 
  • Dba o zdrowie pracowników 
  • Poprawa widoczności  
  • Obniżenie ryzyka pożaru i eksplozji 
  • Wiązanie cząstek odpowiadających za zapachy i neutralizacja zapachów 
  • Redukcja zanieczyszczenia drobnymi pyłami
Nawilżanie powietrza a wiązanie cząstek pyłu

„Dzięki DRAABE obniżamy emisję pyłu i chronimy zdrowie.”

Mustafa Paytoncu,

kierownik zakładu

Chcesz dowiedzieć si�� więcej?

Wszystkie zalety nawilżania powietrza DRAABE w wiązaniu pyłu.

Kliknij tutaj

Zalecenia: Nawilżanie powietrza a wiązanie cząstek pyłu