Zdrowe budynki

Budynki zostały pierwotnie skonstruowane, aby chronić nas przed wrogim środowiskiem. Tymczasem coraz bardziej intensywny cel, jakim jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów, często prowadził do odwrotnych skutków: Zaawansowane technologicznie materiały izolacyjne, lekkie konstrukcje budynków, wentylacje mechaniczne, optymalizacja przestrzeni i duże zagęszczenie użytkowników prowadzą do obniżenia kosztów. Niewiele uwagi poświęca się konsekwencjom, jakie ma to dla zdrowia. Wnioski wyciągnięte z pandemii koronawirusa pokazują, jak bardzo podatni na zagrożenia staliśmy się w naszych budynkach. Szansa na przyszłość: Począwszy od wentylacji, poprzez optymalną wilgotność powietrza, filtry, oświetlenie i właściwy dobór materiałów, wszystko to w przyszłości przełoży się na lepsze zdrowie w budynkach.

 

Gesundheit Symptome Gesunde Gebäude Kosten/Nutzen Referenzen/Best Practice Medizinische Studien Partner FaQ