Nawilżanie powietrza w chłodni

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nawilżanie powietrza w chłodni i magazynach żywności

Właściwa wilgotność powietrza ma decydujący wpływ na przechowywanie mięsa, owoców i warzyw. Skrócona trwałość, utrata wagi i odrzucanie optycznie wybrakowanych towarów to drogie skutki braku nawilżania powietrza.

Mięso

W chłodniach i komorach głębokiego mrożenia optymalna względna wilgotność powietrza powinna wynosić 95%. 
Tylko w takich warunkach można skutecznie zminimalizować utratę masy w wyniku wysychania i korkowacenia mięsa. Dzięki instalacji nawilżania powietrza można ograniczyć utratę wagi średnio z 2,4% do 1,6%. Największa utrata wagi ma miejsce wtedy, gdy różnica temperatur między tuszą zwierzęcą a powietrzem w chłodni jest największa. Dzięki tej zależności, w wielu zakładach uboju i rozbioru zastosowanie nawilżania powietrza amortyzuje się w bardzo szybkim czasie.

Owoce i warzywa

Świeżość i jakość to cechy, jakimi powinny charakteryzować się owoce i warzywa. Wysokie temperatury w pomieszczeniach, zbyt niska wilgotność powietrza i brak obiegu powietrza prowadzą do tego, że świeży towar wysycha zbyt szybko i traci swoje walory wizualne. Negatywnymi skutkami tego faktu są wysokie straty w towarze i utrata wizerunku.  W temperaturze 20°C warzywa można przechowywać zaledwie dwa dni. W temperaturze 2°C i względnej wilgotności powietrza 80% te same warzywa pozostaną świeże i pełne witamin nawet przez dwa tygodnie.

Dlatego właśnie w większych sklepach i supermarketach dodatkowe nawilżanie powietrza w magazynie i przy ladach chłodniczych decyduje o dłuższym okresie przechowywania owoców i warzyw w świeżym stanie.


Zalety nawilżania powietrza w chłodni i magazynach żywności:

  • Mniejsza utrata wagi przy przechowywaniu mięsa i w komorach głębokiego mrożenia 
  • Zwiększenie dochodowości dzięki zminimalizowaniu utraty
  • Lepsza przenikalność cieplna tuszy zwierzęcej i krótsze czasy chłodzenia
  • Niższe koszty energii dzięki skróconemu procesowi chłodzenia
  • Dłuższa trwałość i świeżość produktów spożywczych
  • Atrakcyjny wygląd owoców i warzyw 
  • Mniejsze straty z powodu niesprzedanych towarów
Nawilżanie powietrza w chłodni owoców i warzyw

„Dzięki nawilżaczom powietrza DRAABE nasz towar jest świeższy i trwalszy.”

Miriam Züst (po prawej),
kierowniczka działu   TopCC AG

Bezpośredni kontakt: kompetentnie, szybko i osobiście!

 

Condair Systems 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Piotr Ciesielski

Kontakt: 
peter.ciesielski@condair.com
Mobil: +48 606 981 409
Faks: +48 43 841 7030

Zalecenia: Nawilżanie powietrza w chłodni i magazynach żywności