Papier a nawilżanie powietrza

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nawilżanie powietrza w produkcji papieru

W produkcji i obróbce papieru dodatkowe nawilżanie powietrza ma szczególnie duże znaczenie. Papier, jako materiał higroskopijny, w zależności od wilgotności powietrza otoczenia pochłania bądź oddaje wilgoć.

Zmiany wymiarów

W zależności od tego, jaka jest względna wilgotność powietrza, włókna roślinne pęcznieją lub się kurczą. W fabryce papieru wilgotność powietrza nie może być ani zbyt niska, ani zbyt wysoka. Bez kontrolowanego nawilżania powietrza mogłoby dochodzić do poważnych problemów podczas drukowania, cięcia i innych procesów technologicznych, a także podczas produkcji opakowań. Za wartości krytyczne przyjmuje się odchyłki od 8% do 10% względnej wilgotności w stosunku do wilgotności równowagowej papieru wynoszącej 50%. Przykładowe skutki zbyt niskiej wilgotności powietrza: dublowanie, różnice w paserach, tworzenie się zagięć.

Ładunki statyczne

Papier poprzez tarcie i bliski kontakt z innymi materiałami, a następnie gwałtowne oddzielenie wytwarza ładunki statyczne. Ładunki te tworzą się szczególnie przy zbyt suchym papierze i przy zbyt niskiej wilgotności powietrza. Za dolną krytyczną granicę wilgotności papieru i wilgotności otoczenia przyjmuje się wilgotność względną od 40% do 42%.

Obróbka papieru

Dodatkowe nawilżanie powietrza odgrywa również dużą rolę w produkcji papieru i przetwarzaniu celulozy: Prawidłowy przebieg produkcji może tu zakłócać elektrostatyka i zmiany wymiarów. Poza tym przy prawidłowej wilgotności następuje szybsze wiązanie powstających pyłów.

Nawilżanie powietrza i papier

„Nawilżanie wysokociśnieniowe DRAABE zamortyzowało się w krótkim czasie."

Stefan Stingl,

kierownik ds. instalacji budynkowych

Bezpośredni kontakt: kompetentnie, szybko i osobiście!

 

Condair Systems 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Piotr Ciesielski

Kontakt: 
peter.ciesielski@condair.com
Mobil: +48 606 981 409
Faks: +48 43 841 7030

Zalecenia: Nawilżanie powietrza i papier