Certyfikacja według normy VDI 6022

Pakiet Full-Service DRAABE obejmuje sprawdzenie raz w roku instalacji użytkownika przez specjalistów Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich (Verein Deutscher Ingenieure (VDI)) i przyznanie certyfikatu. W ten sposób instalacje DRAABE zawsze spełniają określony w normie VDI 6022, strona 6 standard techniki bezpośredniego nawilżania powietrza.

W odróżnieniu do zamkniętych kontroli elementów lub ogólnych certyfikacji systemów, kompleksowa certyfikacja VDI gwarantuje zachowanie wszystkich wymaganych środków higieny, okresów przeglądów i wartości granicznych w bieżącej pracy.

Minimum ryzyka odpowiedzialności

Paragraf 4 ustawy o bezpieczeństwie pracy nakłada na użytkownika obowiązek utrzymywania najnowszego stanu techniki. Świadome zaniedbywanie utrzymywania najnowszego stanu techniki może stanowić powód roszczeń odszkodowawczych w razie powstania szkód.

Poprzez certyfikację VDI projektant, właściciel i użytkownik dokumentują aktualny stan techniki i spełniają wymagania ochrony pracy. 

Różnice w znakach kontroli

Sprawdzona pewność nawilżania powietrza

 • Znak EuroTest/GS

  Potwierdza przestrzeganie ogólnych europejskich przepisów bezpieczeństwa. (np. dyrektywy maszynowej).  Warunek uzyskania znaku testu DGUV.

Znak testu DGUV nawilżania powietrza

 • Znak testu DGUV

  Potwierdza, że system nawilżania powietrza spełnia wymagania ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Warunek certyfikacji VDI. 

Znak kontroli VDI nawilżania powietrza

 • Znak kontroli VDI

  Potwierdza, że zainstalowana u użytkownika instalacja jest wykonana zgodnie z aktualnym stanem techniki i są w niej zachowane wszystkie środki higieny.

Certyfikat VDI nawilżania powietrza

 • Najwyższa pewność

  Tylko z certyfikacją VDI użytkownicy mogą potwierdzić, że użytkowane przez nich nawilżanie powietrza faktycznie spełnia wszystkie aktualne przepisy. 

Jak przebiega certyfikacja według VDI?

Głównym warunkiem uzyskania certyfikacji VDI jest zgodność systemów z ogólnymi wymogami niemieckiego ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (DGUV). Następnie wykwalifikowani inżynierowie powołani przez VDI sprawdzają działanie i niezawodność pracy wszystkich urządzeń, elementów i składników. Dopiero wtedy może odbyć się certyfikacja na miejscu u użytkownika:

Badanie wody

Certyfikacja VDI

W ramach certyfikacji bada i dokumentuje się jakość wody i oraz wszystkie ważne mikrobiologiczne wartości graniczne:

1. Doprowadzana woda do nawilżaczy powietrza musi pod względem mikrobiologicznym mieć przynajmniej jakość wody pitnej. Badane są między innymi parametry wody, np. odczyn PH, zmętnienie i temperatura. 

2. Woda przy granicy systemu przed rozpyleniem (np. na wyjściu dyszy) musi odpowiadać wszystkim wymaganym wartościom granicznym. 

Emisje powietrza

Certyfikacja VDI

Do kompleksowej kontroli należy okresowa kontrola stanu rzeczywistego jakości powietrza w nawilżanym pomieszczeniu. Pobrane wraz z powietrzem cząstki mikrobiologiczne (np. grzyby, zarodniki, bakterie) są zliczane i analizowane za pośrednictwem standardowych metod.
Niezawodność pracy 

Niezawodność pracy nawilżania powietrza VDI

Zmiany wykorzystania przestrzeni (np. rozmieszczenie maszyn) lub cechy pomieszczenia (rozbudowy, technika przestrzenna itp.) mogą mieć znaczący wpływ  na pracę bezpośredniego nawilżania powietrza. Do zakresu kontroli należy poza tym między innymi sprawdzenie dostępności wszystkich istotnych składników instalacji, swobodnego rozprowadzania wilgoci w pomieszczeniu oraz możliwych źródeł ciepła, sprzyjającym rozwojowi organizmów mikrobiologicznych. 
Dlaczego certyfikacja VDI jest ważna?

 • Większa pewność i mniejsze ryzyko ze strony pracodawców, użytkowników i projektantów
 • Potwierdza „aktualny stan techniki” według nowej wytycznej Zrzeszenia Inżynierów Niemieckich (VDI)
 • Spełnia wymagania punktu § 4 ustawy o ochronie pracy
 • Minimalizuje ryzyko ponoszenia odpowiedzialności przed sądem w razie wystąpienia szkody
 • Sprawdza na bieżąco każdą zainstalowaną instalację nawilżania powietrza
 • Nadrzędny w stosunku do innych certyfikatów, takich jak np. znak testu DGUV
 • Stanowi kompleksową kontrolę po stronie producenta i użytkownika 
              
Nawilżanie powietrza z certyfikatem VDI

„Ochrona pracy jest częścią naszego wizerunku. Certyfikacja VDI była więc dla nas koniecznością”

Michael John, dyrektor zarządzający
Parzeller print & media GmbH & Co. KG

Większa niezawodność Twojego nawilżania powietrza!

Bądź na bieżąco z aktualnym stanem techniki i porównaj różnych dostawców.

www.sichere-luftbefeuchtung.de

Zalecenia: Niezawodne nawilżanie powietrza z certyfikatem VDI

Systemy dysz wysokociśnieniowych

Najbardziej wydajna forma nawilżania powietrza i nadające się do wszystkich zastosowań w przemyśle.

Czytaj dale

Opinie klientów DRAABE

Zobacz, co na temat nawilżania DRAABE powiedzieli klienci.

Czytaj dale

Serwis Check-Up DRAABE

Rozpylacze wody uzdatnionej są wymieniane, oczyszczane, regenerowane i poddawane dokładnej kontroli

Czytaj dale

Konserwacja Full-Service DRAABE

Oprócz prostej podmiany kontenera DRAABE inne czynności konserwacyjne są zbędne.

Czytaj dale