Nawilżanie powietrza w przemyśle 
farmaceutycznym

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nawilżanie powietrza w farmacji i medycynie

W przemyśle farmaceutycznym, badaniach medycznych i naukach biologicznych wiele procesów wymaga restrykcyjnej kontroli optymalnej wilgotności powietrza. Spełnienie kluczowych uwarunkowań procesowych, takich jak skuteczność, konsystencja i higiena jest możliwe wyłącznie w optymalnych i powtarzalnych warunkach produkcyjnych:

Gwarancja jakości

Większość leków jest bardzo wrażliwa na zmianę wilgotności. Właśnie dlatego wilgotność powietrza we wszystkich fazach produkcji leku odgrywa tak ważną rolę. Począwszy od wilgotności surowców poprzez napełnianie kapsułek, kończąc na pakowaniu i składowaniu.   Przykładowo powłoki tabletek w wodnych roztworach muszą być nanoszone w warunkach stałej, optymalnej wilgotności powietrza. Przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wilgotności powietrza, powłoka może zasychać zbyt szybko lub zbyt wolno, tracąc przy tym swoją skuteczność.  Drobiazgowe zapewnianie jakości w przemyśle farmaceutycznym polega na utrzymywaniu optymalnych warunków produkcji, co w wielu przypadkach wiąże się z dodatkowym nawilżaniem powietrza.

Napełnianie i elektrostatyka

W produkcji leków ładunki elektrostatyczne mogą utrudniać napełnianie drobnych pyłów i cieczy. Niebezpieczeństwo występowania ładunków elektrostatycznych w przemyśle farmaceutycznym wzrasta wraz ze spadkiem względnej wilgotności powietrza. Z powodu elektrostatyki napełniany materiał przykleja się do powierzchni maszyny. W konsekwencji proces napełniania bez zastosowania dodatkowego nawilżania powietrza staje się utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Przyciąganie pyłu

Dodatkowe nawilżanie powietrza wiąże pył i dodatkowo ogranicza przywieranie do wszystkich powierzchni. Ładunki elektrostatyczne wywoływane tarciem podczas mieszania, napełniania, tabletkowania i drażetkowania powodują dodatkowe przyciąganie pyłu i tym samym niezamierzone zanieczyszczanie materiału podczas produkcji leków i farmaceutyków.  

Nawilżanie powietrza w farmacji

„Niezawodne nawilżanie powietrza jest dla nas najważniejsze.”

Walter Kissling, kierownik ds. technicznych

Bristol-Myers Squibb

Bezpośredni kontakt: kompetentnie, szybko i osobiście!

 

Condair Systems 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Piotr Ciesielski

Kontakt: 
peter.ciesielski@condair.com
Mobil: +48 606 981 409
Faks: +48 43 841 7030

Zalecenia: Nawilżanie powietrza w przemyśle farmaceutycznym