Nawilżanie powietrza a opakowania

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nawilżanie powietrza w opakowaniach

Optymalna wilgotność powietrza w produkcji i druku stanowi istotny parametr klimatyczny w związku z zapewnianiem wysokiej jakości produktów i opakowań oraz płynnego przebiegu produkcji. 

Znaczenie nawilżania powietrza

W druku i dalszej obróbce papieru, kartonu i folii coraz większe znaczenie mają jednorodne warunki produkcji. Przemysł opakowaniowy musi podejmować coraz bardziej wymagające wyzwania, ponieważ klienci żądają doskonałych opakowań i oferowania nowych tworzyw sztucznych.

Z powodu dużych prędkości osiąganych przez nowoczesne maszyny, nawet niewielkie odchyłki od optymalnych właściwości materiału lub warunków klimatycznych mogą poważnie zakłócić przebieg produkcji. Skutkiem tego są ograniczenia sprawności maszyn, przestoje produkcyjne i nieprzewidywalne dodatkowe koszty. Dodatkowe nawilżanie powietrza stanowi skuteczne działanie w zapewnianiu jakości opakowań.

Zmiany wymiarów

Gdy wilgotność względna w pomieszczeniu spadnie poniżej optymalnej wilgotności własnej obrabianego materiału, materiał oddaje wilgoć do otoczenia. Bez dodatkowego nawilżania powietrza materiał na krawędziach oddaje wilgoć do powietrza otoczenia, krawędzie marszczą się i tworzy się efekt tak zwanego „miseczkowania”. Tego rodzaju zmiany wymiarów w procesie druku i wykrawania mogą prowadzić do poważnych problemów w produkcji. Przykładowo przy zadruku, wykrawaniu i klejeniu kartonów dwuwarstwowych niezbędna jest stała, względna wilgotność powietrza 45-50%, w celu zagwarantowania bezusterkowej produkcji i idealnego spasowania produktów.

Ładunki elektrostatyczne

Ładunki elektrostatyczne wywoływane tarciem części w szybkoobrotowych maszynach poligraficznych i innych obrabiarkach papieru mogą poważnie zakłócić proces produkcji w przemyśle opakowaniowym. Cienkie materiały, etykiety i materiały syntetyczne, takie jak np. folie polipropylenowe, są najczęściej narażone na niepożądane działanie ładunków elektrostatycznych.  W zależności od specyfiki procesu optymalny przepływ materiału może być zapewniony przy wilgotności powietrza od 50% do 60%, którą dzięki nawilżaniu można utrzymywać na stałym poziomie przez cały rok. 

Nawilżanie powietrza a opakowania

„Bez DRAABE nasza produkcja na tak wysokim poziomie byłaby niemożliwa.”

Geert Verstraete (po lewej), założyciel

Bezpośredni kontakt: kompetentnie, szybko i osobiście!

 

Condair Systems 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Piotr Ciesielski

Kontakt: 
peter.ciesielski@condair.com
Mobil: +48 606 981 409
Faks: +48 43 841 7030

Zalecenia: Nawilżanie powietrza w przemyśle opakowaniowym