Badania Instytutu Fraunhofera
na temat wilgotności powietrza

DRAABE NanoFog w Instytucie Frauenhofera

Zdrowie w biurze

Badania Instytutu Fraunhofera na temat wilgotności powietrza


Przedmiotem 2-letnich badań Wydziału Ekonomii i Organizacji Pracy Instytutu Fraunhofera (Fraunhofer IAO) była analiza znaczenia i działania wilgotności powietrza w biurze.  Wyniki pokazują, że wilgotność powietrza wpływa pozytywnie na postrzeganie stanowiska pracy, a także dba o zdrowie i wydajność pracowników biurowych.

Badania odbywały się w Centrum Inżynierii Wirtualnej (Zentrum für virtuelles Engineering = ZVE) Wydziału Ekonomii i Organizacji Pracy Instytutu Fraunhofera (Fraunhofer IAO) w Stuttgarcie (zdjęcie na górze) i dodatkowo zostały wsparte internetową ankietą przeprowadzoną we współpracy z Wydziałem Zarządzania Wyposażeniem Technicznym na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

Na potrzeby badań, w części w Centrum Inżynierii Wirtualnej zainstalowano nawilżacze typu DRAABE NanoFog Evolution, które dbały o stałą minimalną wilgotność powietrza 40 procent. Ankieta wśród pracowników przeprowadzana była przez kilka miesięcy, w których nawilżacze powietrza były okresowo włączane i wyłączane. Porównano wyniki ankiet z innych obszarów budynku, w których nie było stosowane dodatkowe nawilżanie powietrza.

Niska wilgotność powietrza szkodzi

W odpowiedziach na pytanie o odczuwanie wilgotności powietrza widać duże różnice w ocenie poszczególnych scenariuszy (ilustracja 1): Przy aktywnym nawilżaniu powietrza wilgotność nigdy nie będzie odczuwana jako zbyt niska. Gdy nawilżanie powietrza będzie wyłączone, wzgl. nie zainstalowane, przeszło 40% pracowników biura czuje się niekomfortowo z powodu zbyt suchego powietrza. Średnio różnica między nawilżonymi a nienawilżonymi powierzchniami biurowymi wynosiła 16% wilgotności względnej. Wzrost wilgotności powietrza powoduje u pracowników biurowych pozytywne odczuwanie i większy komfort przebywania w pracy. Ponad 50% ankietowanych ocenia dodatkowo klimat w pomieszczeniu jako bardzo rześki.

Wysuszone śluzówki

Śluzówki dróg oddechowych pełnią ważną funkcję ochronną i samooczyszczającą. Prawidłowa lepkość śluzówek współdecyduje o szybkości usuwania zarazków z organizmu. Im szybciej to nastąpi, tym mniejsze ryzyko zachorowania. Badania kliniczne pokazują, że efektywne i szybkie oczyszczanie dróg oddechowych może być zapewnione przy odpowiednio wysokiej wilgotności powietrza, przynajmniej 30%. Wyniki badań potwierdzają wpływ suchego powietrza na śluzówki (ilustracja 2): 54% pracowników w biurach bez nawilżania powietrza zgadza się z twierdzeniem, że w czasie pracy często występuje uczucie wysuszonych dróg oddechowych. W miejscach pracy z nawilżaniem powietrza odsetek pracowników uskarżających się w powodu wysuszonych dróg oddechowych spada o ponad jedną trzecią do 35%.


Bardzo często odczuwana wilgotność powietrza jest zbyt niska

Niska wilgotność powietrza szkodzi


Przebywanie w pracy nie musi oznaczać wysychania śluzówek dróg oddechowych

Wysuszone śluzówki


Przy zbyt suchym powietrzu problemy z głosem to częsta przypadłość

Problemy z głosem


Problemy z głosem

Na problemy z głosem szczególnie narażone są te grupy zawodowe, które w swojej codziennej pracy muszą dużo mówić. Przyjmuje się, że grupy zawodowe, które intensywnie wykorzystują w pracy głos, powinny pracować w pomieszczeniach o minimalnej wilgotności 40 procent.  Także tutaj badania Instytutu Fraunhofera potwierdzają tendencję, że przy niskiej wilgotności powietrza mogą potęgować się problemy z głosem (ilustracja 3): W pracy bez nawilżania powietrza prawie jedna trzecia pracowników (29 procent) często uskarża się na problemy z głosem. Gdy z kolei powietrze będzie stale nawilżane, odsetek uskarżających się na problemy z głosem wynosi jedynie 18 procent.

Znaczenie wilgotności powietrza

Mitja Jurecic, kierownik projektu Wydziału Ekonomii i Organizacji Pracy Instytutu Fraunhofera (Fraunhofer IAO) na podstawie wyników badań utwierdza się w przekonaniu, że wilgotność powietrza stanowi podstawę wzrostu dobrego samopoczucia pracowników i ograniczenia czynników niekorzystnych dla zdrowia: „Nasze badania pokazały, że dodatkowe zastosowanie systemów nawilżania powietrza wpływa pozytywnie na postrzeganie stanowiska pracy, a także dba o zdrowie i wydajność pracowników biurowych.”

Powrót do przeglądu 

Zalecenia: Nawilżanie powietrza w biurze