Marzec 2020 | DOI: 10.20944/preprints202003.0197.v1
Dietz, L. | Horve, P.F. | Coil, D. | Fretz, M. | Van Den Wymelenberg, K.

Wybuch epidemii nowego koronawirusa 2019: Aktualne zasoby literatury i rozważania na temat budynków, w celu uniknięcia zakażenia


Krótkie podsumowanie

Autorzy tego badania przeanalizowali kluczowe badania na temat mikrobiologii budynków wykonane w ciągu ostatniej dekady, a także informacje dostępne na temat SARS-CoV-2. Celem było oddanie w ręce decydentów, administratorów budynków i wszystkich użytkowników, próbującym ograniczyć przenoszenie chorób zakaźnych, odpowiedniego i praktycznego przewodnika.

Metody obsługi systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych ograniczające rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2

Potwierdzono, że SARS może być przenoszony przez infekcję kropelkową i najczęściej jest przenoszony w ten sposób. Ze względu na fakt, że SARS-CoV-2 jest wirusem z grupy SARS, którego atak miał miejsce w 2002 r., o którym wiadomo, że przenosi się z osoby na osobę, a także że SARS-CoV-2 w dużej liczbie zaobserwowanych przypadków także przenosi się z jednej osoby na drugą oraz szybko rozprzestrzenia się na całym świecie, powszechnie uważa się, że SARS-CoV-2 jest również przenoszony drogą kropelkową.
Na podstawie wcześniejszych badań wirusa SARS, rozprzestrzenianie się w powietrzu pozostaje potencjalną wtórną metodą przenoszenia, szczególnie w budynkach wyposażonych w systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (system wentylacyjno-klimatyzacyjny).

  • • Większe zawartości powietrza z zewnątrz i wyższe wskaźniki wymiany powietrza w budynkach mogą przyczynić się do rozrzedzania się zanieczyszczeń obecnych w zamkniętych pomieszczeniach, które są wdychane przez ludzi przebywających wewnątrz budynku. Zawartość powietrza z zewnątrz można zwiększyć, ograniczając tym samym ilość cząstek wirusów, instalując więcej klap wentylacyjnych w systemach wentylacyjnych. W budynkach wyposażonych w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne samo otwarcie okien zwiększa wymianę powietrza, pod warunkiem, że pozwalają na to temperatury zewnętrzne.
  • • Utrzymanie wilgotności względnej w pomieszczeniu na poziomie 40–60% może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się i przeżywalność SARS-CoV-2 w budynku. Jednocześnie błony śluzowe, stanowiące barierę w przenikaniu wirusów do organizmu, pozostają wilgotne i nienaruszone, a co za tym idzie zwiększa się ludzka odporność na atak drobnoustrojów.
  • • Światło jest kolejnym czynnikiem hamującym przeżywalność niektórych czynników zakaźnych w zamkniętych pomieszczeniach. Administratorzy budynków powinni zachęcać do otwierania żaluzji i rolet, aby wpuścić do wnętrza wystarczającą ilość światła dziennego i słonecznego. Zastosowanie dezynfekcji UVGI (promieniowanie bakteriobójcze ultrafioletowe) sprawdzi się w pomieszczeniach, w których przebywali ludzie z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19.

  Środki higieny osobistej mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2

  • Staranne mycie rąk jest kluczowym elementem hamującym rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2, innych koronawirusów oraz pozostałych infekcji dróg oddechowych.
  • Powinno się unikać kontaktu i bliskości z zarażonymi.
  • Właściwie zastosowany środek dezynfekujący może być cennym lekarstwem na rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 w budynkach.
  • • Nie powinno się trzymać na zlewie żadnych przedmiotów, aby cząstki wirusa wraz z kropkami wody nie przenosiły się przedmioty codziennego użytku. Obszar wokół zlewu należy regularnie czyścić wybielaczem lub środkiem czyszczącym na bazie alkoholu.

   Zarządzający nieruchomościami i administratorzy budynków powinni umieścić tabliczki informacyjne, nakazujące mycie rąk mydłem i ciepłą wodą przez co najmniej 20 sekund, a także pilnować regularnego uzupełniania dozowników środkiem do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu. Powinny również pojawić się harmonogramy regularnego sprzątania często odwiedzanych miejsc z powierzchniami o wysokim ryzyku zanieczyszczenia, np. umywalki i toalety.
    

    
   Powrót do przeglądu 


   Bezpośredni kontakt: kompetentnie, szybko i osobiście!

    

   Condair Systems 
   Sp. z o.o. Oddział w Polsce

   Piotr Ciesielski

   Ul. Langiewicza 28/2 
   70 – 263 Szczecin 
   Poland

   Kontakt: 
   peter.ciesielski@condair.com
   Mobil: +48 606 981 409
   Faks: +48 43 841 7030

   dr n. med. Walter Hugentobler

   Niniejsze zasoby literatury dostarczają administratorom budynków cennych informacji na temat środków, jakie mogą podjąć, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19.

   Oprócz regularnych rządowych zaleceń dotyczących mycia rąk i ograniczonych kontaktów społecznych, pokazują one, że zwiększona wymiana powietrza, utrzymanie wilgotności w pomieszczeniu między 40-60% (zimą niemożliwe do osiągnięcia bez aktywnego nawilżania) i zapewnienie większej ilości światła słonecznego może odgrywać pozytywną rolę.

   Badania naukowe przytoczone w niniejszych zasobach literatury dostarczają cennych informacji na temat tego, jak możemy stworzyć zdrowsze środowisko zbudowane nie tylko w czasach kryzysu, ale każdego dnia. Na przykład, jeśli szpitale i instytucje publiczne utrzymają wilgotność w pomieszczeniach w zalecanym zakresie 40–60%, wiele żyć można uratować każdego roku, po prostu przez mniejszą zawartość cząstek wirusa grypy w powietrzu.


   Najnowsza broszura „Klimat pomieszczenia jako kluczowy czynnik produkcyjny”