DRAABE wykorzystuje dysze wysokociśnieniowe do bezpośredniego nawilżania powietrza w pomieszczeniu
Rozpylanie dyszowe może wykorzystywać wysokie ciśnienie lub sprężone powietrze

Technologia nawilżania powietrza parąTechnologia nawilżania powietrza poprzez rozpylanie ultradźwiękowe

Technologia nawilżania powietrza za pomocą parowników
Technologia nawilżania powietrza za pomocą mobilnych małych urządzeń


Masz pytania na temat różnych technologii?

Udzielimy ci bezpłatnej porady na temat nawilżania powietrza w Twoim budynku.

Zapytaj teraz! 
Jeden cel, różne drogi:

Technologie nawilżania powietrza


W celu zapewnienia dostatecznej wilgotności powietrza, w praktyce stosuje się różne systemy i technologie: rozpylacze dyszowe, nawilżacze parowe, rozpylacze ultradźwiękowe i parowniki to często stosowane środki, które stosuje się zarówno w nawilżaniu centralnym (pośrednim), jak i w bezpośrednim nawilżaniu powietrza. DRAABE specjalizuje się w bezpośrednim nawilżaniu powietrza i stosuje przede wszystkim systemy dysz wykorzystujące technologię wysokiego ciśnienia lub sprężonego powietrza. Poszczególne systemy różnią się od siebie zużyciem energii, nakładami ponoszonymi na konserwację oraz wydajnością nawilżania.


1. Nawilżanie dyszowe powietrza

W dyszowym nawilżaniu powietrza rozróżnia się między rozpylaczami dyszowymi wykorzystującymi wysokie ciśnienie i sprężone powietrze.


  2. Parowe nawilżacze powietrza

  Parowniki wytwarzają parę w cylindrach z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej, podgrzewających wodę do temperatury 100°C. Pod względem konstrukcji parowe nawilżacze powietrza dzieli się na trzy grupy: elektrodowe, oporowe i gazowe. W najczęściej stosowanych parownikach elektrodowych i oporowych podgrzewanie wody odbywa się z wykorzystaniem energii elektrycznej. Problemem jest tu dość wysoki pobór mocy.

  Ocena: Parowe nawilżacze powietrza pracują niemal bezszelestnie ale zużywają dużo energii. Trwałość cylindrów parowych jest ograniczona ze względu na powstający w nich osad z kamienia.


  3. Ultradźwiękowe nawilżacze powietrza 

  W ultradźwiękowym nawilżaniu powietrza piezoelektryczne elementy drgające wzbudzają wodę w drgania o wysokiej częstotliwości, w wyniku czego aerozole wodne na powierzchni wody wydobywają się na zewnątrz jako zimna mgła. Strumień powietrza rozprowadza aerozol do powietrza w pomieszczeniu.

  Ocena: Główne zalety ultradźwiękowych nawilżaczy powietrza to niskie zużycie energii oraz cicha i bezkroplowa praca. Ultradźwiękowe elementy drgające mają ograniczoną żywotność, w związku z czym należy pamiętać o zapasie odpowiednich części zamiennych. Do pracy niezbędna jest woda zdemineralizowana.


  4. 

  Parowniki 


  W parownikach woda jest rozprowadzana równomiernie na elemencie stykowym lub element stykowy zasysa się całkowicie, w celu stworzenia jak największej powierzchni do parowania.  Wentylator tłoczy powietrze z pomieszczenia przez element stykowy. Nawilżanie powietrza odbywa się poprzez parowanie wody z powierzchni elementu stykowego. Urządzenia stacjonarne podłącza się do instalacji wodociągowej. Element stykowy może być stały lub obrotowy.

  Ocena: Parowniki mają niskie zużycie prądu. Regularne przeprowadzanie czyszczenia i konserwacji pozwoli uniknąć tworzenia się osadów wapiennych i biologicznych. Należy codziennie wymieniać wodę.


  5. 

  Mobilne małe urządzenia 


  Zgodnie z normą VDI 6022 strona 6, z przyczyn zapobiegawczych zabrania się stosowania mobilnych małych urządzeń w miejscach pracy; chyba że użytkownik dostarczy wiarygodny dowód ich bezpiecznej eksploatacji.

  Także wszystkie dekoracyjne instalacje na wodę (np. ściany wodne, źródełka itp.) stwarzają wysokie ryzyko dostania się do dróg oddechowych skażonej wody, gdy nie będą odpowiednio zasilane, czyszczone i konserwowane. W związku z tym w celu zapewnienia bezpiecznej pracy wymagane są szczególne środki kontroli.

  Ocena systemów nawilżania


  Przy porównywaniu poszczególnych systemów nawilżania uwzględnić należy zarówno koszty eksploatacji, wyposażenie techniczne, jak również ofertę serwisu. W aspekcie skutecznej ochrony zdrowia i niezawodności działania przewagę zyskują systemy z wbudowanym uzdatnianiem wody i długim serwisem.

  Decydującą pomocą przy wyborze odpowiednich systemów nawilżania powietrza jest certyfikat VDI. Użytkownik tego rodzaju instalacji uzyskuje pewność, że jego system będzie eksploatowany zgodnie z harmonogramem konserwacji oraz zasadami ekonomicznej i higienicznej pracy.

  Zalecenia: Technologie nawilżania powietrza

  Systemy dysz wysokociśnieniowych

  Najbardziej wydajna forma nawilżania powietrza i nadające się do wszystkich zastosowań w przemyśle.

  Czytaj dale

  Systemy dysz sprężonego powietrza

  Solidne i sprawdzone nawilżanie powietrza idealne do małych i średnich pomieszczeń przemysłowych.

  Czytaj dale

  Porównaj koszty energii!

  Właściwe nawilżanie powietrza w kwestii zużycia energii decyduje o wysokich lub niskich kosztach.

  Czytaj dale

  Lista kontrolna do porównania producentów

  Za pomocą tych kryteriów sprawdzisz higieniczność, łatwość konserwacji i ekonomiczność eksploatacji.

  Czytaj dale