Brune B280

mobilny nawilżacz


Zastosowanie: Do pomieszczeń o maksymalnej kubaturze 500 metrów sześciennych i wydajności nawilżacza do 1,2 l/h przy zbiorniku o

B280 posiada wewnętrzny czujnik wilgotności, który zawsze określa aktualne wartości wilgotności, które następnie są pokazywane na wyświetlaczu z dokładnym procentem. Po ustawieniu żądanej docelowej wartości wilgotności urządzenie automatycznie przejmuje kontrolę i czuwa nad osiągnięciem zadanej wartości. Jeśli wymagane są szczególnie dokładne pomiary wilgotności, B280 jest opcjonalnie dostępny z bezprzewodowym higrostatem, który można umieścić w dowolnym miejscu pomieszczenia.

Stężenie jonów i stosunek jonów naładowanych dodatnio i ujemnie w powietrzu w pomieszczeniu mają również kluczowe znaczenie dla jakości powietrza. Dzięki jonizacji B280 można poprawić jakość powietrza, a tym samym Twoje samopoczucie. Ponieważ cząsteczki kurzu w powietrzu przyłączają się do jonów, powietrze jest dodatkowo oczyszczane.

Cechy i zalety:

 • Mobilny dzięki skrętnym kółkom  
 • Sterowanie elektroniczne
 • Gotowy do pracy bez instalacji - może być używany stacjonarnie lub mobilnie
 • Przejrzysty panel sterowania ze wskaźnikami poziomu wody, poziomy wentylatora, działanie jonizacji oraz rzeczywistą i docelową wilgotność w krokach co 1%.
 • Zmienne wyloty powietrza na górze
 • Niskie zużycie energii
 • Wysokie bezpieczeństwo dzięki zasilaniu 24 V DC
 • Cicha praca 32 - 44 dB (w zależności od poziomu wentylatora)
 • Oczyszczanie powietrza poprzez oddzielny filtr wstępny i jonizację
 • Wentylator 8-biegowy z dodatkową funkcją automatyczną
 • Wysoka wydajność parowania dzięki dużej powierzchni filtra
 • Nadaje się do wody wodociągowej i wody uzdatnionej
 • Nawilżanie bez opadów atmosferycznych, bez osadzania się kamienia w pomieszczeniu

Może Cię również zainteresować: