Nawilżanie może również chłodzić
Zalety adiabatycznego chłodzenia wyparnego

Wysokie temperatury na stanowisku pracy obciążają pracowników, materiał, jak i na maszyny.
Odpowiedni klimat w pomieszczeniu jest ważnym czynnikiem nie tylko dla zapewnienia jakości
i standaryzacji wielu procesów produkcyjnych.

 

Za gorąco dla ludzi i materiałów

Robi się coraz cieplej: Spojrzenie na statystyki (patrz poniżej) pokazuje długoterminowy wzrost temperatury na świecie.

W celu ochrony zdrowia i wydajności pracowników w budynkach, nawet w wysokich temperaturach, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy: Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekracza 26°C, pracodawca musi wdrożyć środki mające na celu zmniejszenie stresu i ewentualnych zagrożeń. Środki techniczne obejmują na przykład klimatyzację i zmniejszenie wewnętrznych obciążeń cieplnych.

 

 

 

Oszczędność energii i kosztów

Chłodzenie pomieszczeń produkcyjnych i roboczych wymaga z reguły stosowania bardzo wydajnych urządzeń. Ich wydajność jest bardzo kosztowna. Dzięki zasadzie adiabatycznego chłodzenia wyparnego można wielokrotnie obniżyć koszty użytkowania urządzeń klimatyzacyjnych.

 

 

Chłodzenie powietrza wysokim ciśnieniem

Pod względem zużycia energii i wydajności chłodniczej, nawilżanie powietrza przez dysze wysokociśnieniowe jest jedną z najbardziej efektywnych opcji adiabatycznego chłodzenia wyparnego. Łatwy montaż, niezawodne sterowanie, niskie koszty energii i dobra dostępność konserwacji to cechy, które przemawiają za nawilżaniem wysokociśnieniowym w różnych przemysłowych zastosowaniach.