Wilgotność i
Sucha śluzówka oka

Długa praca przed komputerem działa bardzo niekorzystnie na śluzówkę oka: czego najczęstszymi skutkami jest opuchnięcie powiek, zaczerwienienia, uczucie obecności ciał obcych, zapalenia i zwiększona wrażliwość na światło. Jedną z przyczyn tych stanów jest zbyt mała ilość płynu łzowego pokrywającego powierzchnię oka.

Suche oko jest uważane za jedną z najczęstszych chorób oczu i obejmuje wszystkie objawy, które są spowodowane zmniejszonym nawilżeniem powierzchni oka. Obraz kliniczny, znany również jako „zespół oka biurowego”, jest również spowodowany wpływami klimatycznymi i środowiskowymi: Oprócz kurzu i przeciągów, czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na film łzowy jest wilgotność powietrza: Jeśli wilgotność powietrza jest zbyt niska, zmniejsza się ochronny film łzowy oczu.

 

Health and humidification Symptoms Healthy buildings Costs/Benefits References/Best Practice FaQ

 

Mniejsze zmęczenie oczu dzięki odpowiedniej wilgotności powietrza

Problemy z głosem mogą być wywoływane przez wiele czynników: Obok przyczyn indywidualnych (np. słaba technika mówienia) są to przede wszystkim czynniki środowiska pracy, takie jak głośny hałas w tle, zła atmosfera w pomieszczeniu lub nieprawidłowa pozycja siedząca. Klimat, a zwłaszcza wilgotność powietrza, ma decydujący wpływ na głos: W celu utrzymania dobrego funkcjonowania aparatu mowy i zapobiegania chorobom laryngologicznym konieczne jest odpowiednie nawilżenie śluzówek: podczas mówienia, powietrze z płuc tłoczone jest przez krtań. Struny głosowe są wprawiane w drgania i wydają dźwięki, na tej samej zasadzie co struny gitary. Gdy wilgotność powietrza jest zbyt niska, struny głosowe tracą optymalną wilgotność, a co za tym idzie swoją elastyczność. Po wdychaniu przez struny głosowe głośnia nie może się całkowicie zamykać. Powietrze z otoczenia dostaje się do aparatu głosowego i powoduje podrażnienie, stan zapalny, a w najgorszym przypadku głos znika.

 

Dwa efekty działania suchego powietrza na film łzowy

Analizy prac naukowych wykazują, że przy zbyt niskiej wilgotności powietrza zmienia się produkcja filmu łzowego i dodatkowo jakość filmu łzowego. W suchym oku przyczyną zaburzeń nawilżania powierzchni oka jest nie tylko ilość, ale również zmieniony skład płynu łzowego. Film łzowy składa się z kilku warstw. Bezpośrednio na powierzchni oka znajduje się warstwa śluzowa. Dzięki niej warstwa wodna, która stanowi największą część płynu łzowego, nie spływa i nie odparowuje tak szybko. Badania wykazują, że w porównaniu z idealnym zakresem wilgotności 50-80%, gęstość komórek kubkowych nabłonka gwałtownie spada przy niskiej wilgotności względnej poniżej 30%. Komórki kubkowe nabłonka produkują przede wszystkim śluz i tym samym stanowią ważną część filmu łzowego. Niedostateczna wilgotność prowadzi więc nie tylko do szybszego odparowywania filmu łzowego, ale także do zmniejszonej produkcji śluzu, który ma za zadanie chronić i utrzymywać wodnistą część płynu łzowego.

 

Z praktyki: Nawilżanie powietrza i oczy

Optymalne warunki pracy w reasekuracji