Wilgotność powietrza do lepszej pracy

Zadowoleni pracownicy pracują bardziej zmotywowani i wydajni. Klimat wewnętrzny na stanowisku pracy jest dla firm ważnym polem działania, aby pozytywnie wpływać na pracowników. Wilgotność względna jest więc nie tylko zmienną wpływającą na postrzegany „komfort cieplny”, ale także kontroluje wydajność. O „komforcie cieplnym” mówi się, gdy użytkownicy budynku nie chcą ani cieplejszego, ani chłodniejszego, ani bardziej suchego, ani wilgotnego powietrza w pomieszczeniu. Strefa komfortu, w której większość użytkowników pomieszczeń czuje się komfortowo, rozciąga się od ok. 18°C do 24°C i od 35% do 75% wilgotności względnej. Z powodu suchego powietrza jeden na czterech pracowników biurowych odczuwa często lub stale dyskomfort w pracy.

 

Health and humidification Symptoms Healthy buildings Costs/Benefits References/Best Practice FaQ

 

Suche powietrze jest czynnikiem zakłócającym

Badanie przeprowadzone przez Instytut Gospodarki Pracy i Organizacji działający w ramach niemieckiego Instytutu Fraunhofera (niem. Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO) na temat projektowania środowiska pracy i biura w ramach wspólnego projektu Office 21 pokazuje, że tylko 20 procent użytkowników biurowych jest bardzo zadowolonych ze swojego środowiska biurowego, a kolejne 42 procent jest raczej zadowolonych. Jako czynnik zakłócający z ponadprzeciętnym skutkiem, brak wilgotności powietrza ma m.in. wyraźnie negatywny wpływ na zadowolenie w biurze. Ponad jedna czwarta pracowników biurowych uważa, że powietrze jest często lub bardzo często zbyt suche. Naukowcy z Instytutu Fraunhofera obliczyli korelację na poziomie -0,30, z której wynika, że brak wilgoci wyraźnie negatywnie wpływa na zadowolenie z pracy w biurze. Oznacza to, że pracodawcy i osoby odpowiedzialne za budynki mają duży potencjał w zakresie optymalizacji projektowania środowiska pracy i biur. Pozytywny efekt dźwigni na wyniki, którego można się spodziewać, wynika z wyliczonego w Office 21 badaniu wpływu satysfakcji na motywację i wydajność pracowników biurowych. Przy współczynniku korelacji wynoszącym odpowiednio +0,44 i +0,38, istnieje silny pozytywny wpływ na identyfikację i utrzymanie, oprócz wydajności.

 

 

Wydajność, prędkość, dokładność

Dalsze szczegóły dotyczące możliwego wpływu klimatu wewnętrznego na wydajność podaje brytyjski „Whole Life Performance Plus Study”: Badanie potwierdza, że optymalny klimat wewnętrzny może zwiększyć wydajność, szybkość i dokładność pracowników. Firmy, które inwestują w wewnętrzny klimat produkcji i miejsca pracy, mogą nadal liczyć na szereg pozytywnych efektów wśród swoich pracowników: zmniejszenie absencji, wyższa jakość produktów, większa wydajność w miejscu pracy, większa lojalność i kreatywność pracowników. Badania koncentrowały się w szczególności na wpływie temperatury, dwutlenku węgla (CO2) i wilgotności względnej w miejscu pracy.

 

Z praktyki: Wpływ wilgotności powietrza na wydajność