Kiedy nawilżanie staje się opłacalne?

Choroby układu oddechowego należą do najczęstszych przyczyn niezdolności pracowników do pracy i dlatego mają ogromny efekt dźwigni finansowej dla pracodawców. Przedstawiona tu przykładowa kalkulacja kosztów i korzyści pokazuje, że inwestycja w dodatkowy system nawilżania powietrza może zwrócić się już po dwóch do trzech latach. W obliczeniach tych uwzględniono jedynie ewentualny wpływ na choroby układu oddechowego. Obliczenia oparte są na znanych faktach dotyczących chorób układu oddechowego oraz na realistycznych założeniach. Wszystkie inne pozytywne efekty optymalnej wilgotności powietrza na zdrowie (np. głos, oczy, skóra) oraz na wydajność są pomijane.

 

Health and humidification Symptoms Healthy buildings Costs/Benefits References/Best Practice FaQ

 

Znaczenie wilgotności powietrza

Ponad 16 procent dni, w których pracownicy biurowi są niezdolni do pracy, wynika z chorób układu oddechowego (Statista Research Department 2020). Szczególnie grupy zawodowe z dużym udziałem osób mówiących cierpią na częste choroby układu oddechowego. W zakresie zwolnień lekarskich przodują pracownicy centrów obsługi telefonicznej, obsługi klienta i doradztwa telefonicznego. W raporcie o absencji za 2019 r. Instytut Naukowy AOK określa absencję związaną z przeziębieniem w zawodach związanych z marketingiem dialogu na średnio 4,8 dnia w roku. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest sytuacja pracy pracowników w biurach o otwartych przestrzeniach, gdzie wirusy mogą się szybko rozprzestrzeniać. Ochrona błon śluzowych dróg oddechowych i aparatu głosowego ma zatem duże znaczenie finansowe dla zmniejszenia absencji i ograniczenia wydajności. Związek między chorobami układu oddechowego a niedostateczną wilgotnością powietrza jest obecnie dobrze znany. Naukowcy z Uniwersytetu Yale w USA w wieloletnich badaniach przeprowadzonych w 2019 roku jednoznacznie wykazali wpływ niskiej wilgotności powietrza na przeżywalność i rozprzestrzenianie się wirusów grypy. Wykazano, że przy optymalnej wilgotności pomiędzy 40 a 60% infekcja wirusowa jest zminimalizowana, a proces przenoszenia utrudniony. Zapewnienie względnej wilgotności powietrza na poziomie co najmniej 40% może być zatem odpowiednim środkiem dla przedsiębiorstw w celu znacznego ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji dróg oddechowych i liczby zachorowań oraz obniżenia kosztów.

 

 

Szczegóły dotyczące kalkulacji kosztów i korzyści

Koszty infekcji dróg oddechowych

W oparciu o dotychczasowe wyniki badań medycznych można przyjąć ostrożne założenie, że choroby układu oddechowego można ograniczyć o co najmniej 25% dzięki optymalnej wilgotności powietrza w miejscu pracy przez cały rok. Zakładając 25% mniej zachorowań na choroby układu oddechowego, daje to średnie zmniejszenie absencji w przedsiębiorstwach o 1,2 dnia nieobecności na pracownika. Koszty inwestycji w system nawilżania powietrza w celu zapewnienia optymalnej wilgotności przez cały rok zależą od wielkości pomieszczenia i liczby pracowników. Jako podstawę do kalkulacji kosztów można przyjąć w sposób uproszczony następujące wartości:

 

Założenia koszty/utrata pracy pracowników:

  1. Koszty wynagrodzeń pracowników 30 000 euro/rok

  2. Średnio 230 dni roboczych/rok

  3. 4,8 dnia nieobecności z powodu chorób układu oddechowego

  4. Koszty utraconej pracy za każdy dzień nieobecności z powodu niewykonanej pracy, która musi być zrekompensowana przez innych współpracowników, na przykład poprzez nadgodziny, oceniane przy użyciu współczynnika 1,8.

    

   Korzyści i koszty nawilżania

   W oparciu o dotychczasowe wyniki badań medycznych można przyjąć ostrożne założenie, że choroby układu oddechowego można ograniczyć o co najmniej 25% dzięki optymalnej wilgotności powietrza w miejscu pracy przez cały rok. Zakładając 25% mniej zachorowań na choroby układu oddechowego, daje to średnie zmniejszenie absencji w przedsiębiorstwach o 1,2 dnia nieobecności na pracownika. Koszty inwestycji w system nawilżania powietrza w celu zapewnienia optymalnej wilgotności przez cały rok zależą od wielkości pomieszczenia i liczby pracowników. Jako podstawę do kalkulacji kosztów można przyjąć w sposób uproszczony następujące wartości:

    

   Założenia kosztów nawilżania:

   1. Wielkość pomieszczenia: ok. 15 m² na pracownika (open space o wysokości pomieszczenia ok. 3 m)
   2. Koszty inwestycji: od 30 euro,- za m²
   3. Bieżące koszty: 300 euro,- do 600 euro,- na miesiąc (z konserwacją), w zależności od wielkości instalacji

    

    

    

   Wynik

   Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko choroby układu oddechowego, inwestycja w system nawilżania powietrza może się zwrócić już po dwóch do trzech latach. Wszystkie pozostałe pozytywne efekty optymalnej wilgotności powietrza na zdrowie (np. głos, oczy, skóra) oraz na wzrost wydajności są pomijane.

    

    

   Studia przypadków: Korzyści i koszty nawilżania