Przegląd dotychczasowych projektów DRAABE

Biuro i zdrowie


Przemysł 


Wydział Ekonomii i Organizacji Pracy Instytutu Fraunhofer (Fraunhofer IAO)

Biuro: Wydział Ekonomii i Organizacji Pracy Instytutu Fraunhofer bada znaczenie nawilżania w biurze.

Czytaj dale

Hewlett-Packard

Poligrafia: W ośrodku szkoleniowym HP DRAABE stwarza optymalne warunki druku cyfrowego.

Czytaj dale

KOMORI International Europe

Poligrafia: w salonie wystawowym Komori maszyny działają bez zarzutu dzięki nawilżaczom DRAABE

Czytaj dale

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH

Biuro: w centrum obsługi klienta JURA systemy nawilżania DRAABE zapewniają optymalne warunki pracy.

Czytaj dale

Bart Sp. z o.o. w Świeciu

Opakowań: bezproblemowe przetwarzanie swoich produktów, ale jednocześnie obniżyć temperaturę i zjawisko pylenia w produkcji

Czytaj dale