Prawo własności autorskie i ograniczenie od odpowiedzialności

Condair Systems zastrzega sobie prawo własności autorskiej do niniejszej i pozostałych utrzymywanych przez siebie stron WWW oraz znajdujących się na nich treści. Treści niniejszej i pozostałych utrzymywanych przez firmę Condair Systems stron WWW mogą być pobierane lub kopiowane wyłącznie na własny użytek. Wszelkie inne wykorzystanie, jak również wszelkie zmiany treści niniejszej strony WWW są zabronione.

Informacje podawane na stronach WWW nie są wiążące i nie dają gwarancji poprawności ani aktualności. O ile jest to dopuszczalne, firma Condair Systems wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody, bez względu na ich rodzaj, a także podstawę prawną, mogące powstać w związku z wykorzystaniem jej stron WWW, w szczególności za szkody wynikające z nieprawdziwych, niekompletnych lub niezaktualizowanych informacji bądź z utraty danych.

Ochrona danych

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji usługi anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika jest wcześniej skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach, będących sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje transmisja kompletnego adresu IP na serwer Google w USA i jego skrócenie na tym serwerze. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej, Google używa tych informacji do analizy Twojego wykorzystania witryny internetowej, aby zestawić raporty o użytkowaniu witryny i umożliwić wykonywanie innych usług dla operatora tej witryny, związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP, przekazywany przez przeglądarkę użytkownika do Google Analytics, nie jest przechowywany przez Google razem z innymi danymi. Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej można uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej witryny internetowej mogą nie być w całości dostępne. Ponadto możesz zablokować gromadzenie przez Google generowanych przez pliki cookie i związanych z Twoją aktywnością w Internecie (wraz z Twoim adresem IP) danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając z następującego linka (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) i instalując specjalny dodatek do przeglądarki.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de wzgl. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych). Informujemy, że na niniejszej stronie WWW Google Analytics rozszerzono o kod „gat._anonymizeIp();”, gwarantujący anonimowe gromadzenie adresów IP (tak zwane maskowanie IP). 

Źródło: www.datenschutzbeauftragter-info.deŁącza zewnętrzne

Niniejsza strona WWW zawiera łącza do obcych stron WWW („łącza zewnętrzne”). Pełną odpowiedzialność za te strony spoczywa na utrzymujących je administratorach. Firma Condair Systems GmbH oświadcza wyraźnie, że nie ma żadnego wpływu na układ, treść ani oferty zamieszczone na powiązanych stronach.